Koirien FCI-roturyhmät

Kansainvälinen koiranjalostusliitto Fédération Cynologique Internationale, eli FCI, perustettiin 11.5.1911 tarkoituksenaan edistää ja suojella kyynologiaa ja puhdasrotuisia koiria millä tahansa tarpeellisiksi katsomallaan tavoilla. Yhdistyksen perustajavaltioita olivat Saksa, Itävalta, Belgia, Ranska ja Hollanti. FCI:n toiminta loppui toiseen maailman sotaan ja sen perustivat uudestaan ranskalainen Société Centrale Canine ja belgialainen the Société Royale Saint-Hubert vuonna 1921.

Fédération Cynologique Internationale sisältää yhteensä 95 jäsenmaata. FCI pitää sisällään viisi aluetta: Eurooppa, Amerikka ja Karibia, Aasia ja Tyynenmeren alue, sekä Lähi-Itä ja Afrikka. Yhdistyksen tavoitteena on

  • määrittää sopimuksella jäsenmaiden ja kumppanien jalostusrekisterien tunnustamisen ehdot
  • yhdenmukaistaa kansainvälisten koiratapahtumien säännöt (organisaatiot, tuomarikäytännöt, kansainväliset käyttö- ja näyttelynimikkeet)
  • edistää alkuperämaan laatimien rotumääritelmien jakelua julkaisemalla ne neljännesvuosittain FCI:n omassa lehdessä
  • varmistaa, että jokainen jäsenmaa pitää ainakin neljä kansainvälistä näyttelyä vuosittain. FCI myöntää kansainvälisen muotovalion ja kansainvälisen käyttövalion arvot.

FCI on jakanut kaikki tunnustamansa koirarodut niiden rakenteen peruspiirteiden sekä käyttötavan perusteella kymmeneen roturyhmään. Jokaisella rodulla on oma rotumääritelmänsä, joka kuvaa rodun ihanneyksilöä. FCI on hyväksynyt 344 koirarotua, joista Suomessa on noin 320. Jakoa käytetään muun muassa koiranäyttelyissä.

FCI 1: Lammas- ja karjakoirat    

Tähän ryhmään kuuluvia rotuja on alkujaan käytetty lampaiden ja karjan paimentamiseen, tai vahtimiseen. Osa tähän ryhmään kuuluvista koiraroduista pystyvät tekemään töitä minkä tahansa eläinten kanssa, toiset taas on jalostettu ruumiinrakenteeltaan ja työtavoiltaan erityisesti tietynlaisen karjan paimentamiseen sopiviksi.Tavallisimmin koiria käytetään nautakarjan, lampaiden ja porojen paimentamiseen, eli ohjaamaan eläimiä haluttuun suuntaan.

Paimentamisen lisäksi näitä koirarotuja käytetään myös laumojen vartioimiseen ja suojelemiseen. Tätä nykyä lammas- ja karjakoirat ovat yleisiä poliisin sekä armeijan käytössä, mutta myös seurakoirina, sekä myös alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan. Tähän ryhmään kuuluu yhteensä 48 eri koirarotua, jotka on listattu täällä.

bordercollie

Bordercollie

FCI 2: Pinserit, snautserit, molossityyppiset ja sveitsinpaimenkoirat

Toiseen ryhmään kuuluvat koirat ovat suurilta osin isokokoisia, mutta myös affenpinserin kaltaisia pieniä rotuja on mukana. Rotuja yhdistää suuri tarve liikuntaan ja aivotyöskentelyyn, mikä tekee niistä hyviä harrastuskoiria.

Pinserit ovat peräisin Saksasta ja niitä käytettiin vuosisatojen ajan rotta- ja tallikoirina. Pinserit ovat eloisia, ystävällisiä, vilkkaita ja mukavuudenhaluisia koiria, jotka rakastavat lämpöä. Pinserit ovat erinomaisia agility harrastukseen, tosin niiden kouluttaminen vaatii omistajalta kärsivällisyyttä.

Snautserit ovat myös alun perin Saksasta ja nimi shnauzer viittaa sen tuuheaan partaan, josta snautserin tunnistaakin helposti. Luonteeltaan snautserit ovat pinserien tapaan eloisia, lapsirakkaita, valppaita, leikkisiä, mutta myös rauhallisia. Hyvin kehittyneiden aistien, älykkyyden, pelottomuuden, koulutettavuuden ja sitkeyden ansiosta snautseri on erinomainen perhe-, seura- ja vahtikoira.

Molossityyppisiin koiriin kuuluu mm. rottweiler, bernhardinkoira ja bokseri. Molossikoirien alkuperä on todennäköisesti Kreikan luoteisosissa ja ne ovat saaneet nimensä muinaisilta molosseilta, joilla tiettävästi oli kookkaita, raskasrakenteisia vahtikoiria.

Tähän ryhmään kuuluvat 53 eri koirarotua löytyvät listattuna täältä.

Snautseri

FCI 3: Terrierit

Terrierit on alun perin jalostettu pienten saaliseläinten metsästykseen ja pyydystämiseen. Nykyään energiset ja aktiiviset terrierit ovat myös suosittuja seurakoiria. Suurin osa terrieriroduista on kehitetty Brittensaarilla. Rodut ovat rohkeita, sisukkaita ja nauttivat tekemisestä. Tähän ryhmään kuuluu 39 eri koirarotua, joista löytyy lista täältä.

vehnäterrieri

Venhäterrieri

FCI 4: Mäyräkoirat

Metsästyskoirina käytetyt mäyräkoirat on jalostettu työskentelemään luolissa. Alunperin tämä saksalainen koirarotu on jalostettu nimensä mukaisesti märyäjahtiin, mutta nykyään mäyräkoiria käytetään sekä metsästykseen että seurakoiraksi, ja se sopiikin hyvin perhekoiraksi. Metsästyksessä ne soveltuvat mataluutensa vuoksi hyvin juuri luolametsästykseen, jossa tyypillisiä saaliseläimiä ovat mäyrän lisäksi myös supikoira ja kettu. Mäyräkoiraa voidaan käyttää myös ajokoirana. Rotujen edustajat ovat tavallisesti rohkeita, sisukkaita, ystävällisiä sekä pitkäikäisiä, mutta myös itsepäisiä.

Mäyräkoira

Mäyräkoira

FCI 5: Pystykorvat ja alkukantaiset koirat

Pohjoisen metsästyskoirat, arktiset pystykorvat sekä niin kutsutut alkukantaiset koirat, esimerkiksi siperianhusky, kuuluvat tähän ryhmään. Pystykorville on ominaista paksu turkki, pystyssä olevat kolmiomaiset korvat ja kippurahäntä. Paksun turkkinsa ja ruumiinrakenteensa vuoksi ne sopivat erinomaisesti kylmään, pohjoiseen ilmastoon.

Sekä pystykorvat, että alkukantaiset koirat sopivat mielellään ulkona liikkuvalle ja tilavasti asuvalle omistajalle. Tästä ryhmästä löytyy yhteensä 48 koirarotua, jotka on listattu täällä.

Huskies running

Husky

FCI 6: Ajavat ja jäljestävät koirat

Viidennen ryhmän koiran ovat enimmäkseen tyypillisiä metsästyskoiria, joita käytetään esimerkiksi jänisten tai kauriiden metsästykseen. Ajavalla koiralla metsästäminen perustuu koiran kykyyn seurata pakenevaa riistaeläintä hajuaistinsa avulla. Ensin koira etsii metsästä saaliseläimen tämän jättämien hajujälkien perusteella ja lähtee sitten jahtiin haukkuen, ilmoittaen näen metsästäjälle jahdin alkaneen.

Osa roduista on suosittuja seurakoiria, kun taas useita käytetään edelleen pääosassa metsästykseen. Joitakin ryhmään kuuluvista koirista nähdään myös paljon näyttelyissä. Tähän ryhmään kuuluu mm. dalmatiankoira, beagle ja suomenajokoira. Kaikista suurimpaan ryhmään kuuluu yhteensä 77 koirarotua, jotka on listattu täällä.

Beagle

Beagle

FCI 7: Kanakoirat

Kanakoirat ovat metsästyskoiria, joiden tehtävänä on nimensä mukaisesti lintujen vainuaminen sekä niiden osoittaminen metsästäjälle seisomalla. Osa roduista on myös taitavia noutamaan saaliin sekä maalta, että vedestä. Nykyään kanakoirat ovat myös suosittuja näyttelykoiria ja tänä päivänä niitä nähdäänkin enemmän näyttelyissä, kuin metsällä. Ryhmän rodut ovat tavallisesti aktiivisia ja vahvalla metsästysvaistolla varustettuja. Kanakoirat ryhmään kuuluu 36 koirarotua, joista löytyy lista täältä.

Spinone

Spinone

FCI 8: Noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat

Tähän ryhmään kuuluvat rodut sopivat hyvin seurakoiriksi ja opaskoiriksi, sillä ne ovat miellyttämishaluisia ja tottelevaisia. Alunperin noutajia on käytetty metsästyssaaliin noutamiseen sekä maalla että vedessä, mutta nykyään suurinosa niistä päätyy lemmikiksi ja seurakoiraksi.

Ylösajavien koirien tarkoitus on etsiä maastosta lintuja, jotka se sitten säikyttää lentoon, jotta metsästäjä pääsee ampumaan saaliinsa. Tästä on syntynyt myös nimitys ”ylösajo”.

Vesikoiria käytetään muun muassa paimen- ja metsästyskoirina, sekä kalastajan apureina. Vesikoirat ovat luonnollisesti jalostettu toimimaan vedessä, joten ne ovat erinomaisia rotuja erilaisissa vesipelastustehtävissä.

Tämän ryhmän koirat tarvitsevat kuitenkin ehdottomasti virikkeitä sekä riittävästi liikuntaa. Kahdeksas roturyhmä pitää sisällään yhteensä 22 koirarotua, ja lista niistä löytyy täältä.

Novascotiannoutaja

Novascotiannoutaja

FCI 9: Seurakoirat ja kääpiökoirat

Yhdeksänteen ryhmään kuuluvat koirat on jalostettu nimenomaan seurakoiriksi ja tähän ryhmään lukeutuu oikeastaan kaikki ne koirarodut, jotka eivät ole metsästys- tai palveluskoiria. Rodut ovat pääosin pieniä ja sopivat niin kaupunkiin kuin maaseudullekin. Puuhaa ja aktivointia ei pidä unohtaa seurakoirienkaan kohdalla.

Kääpiökoirat ovat usein isompien rotujen kääpiömuotoja. Kääpiökoiria kutsutaan myös sylikoiriksi tai lelukoiriksi, kuten esimerkiksi toyvillakoira. Kuten seurakoirat, myös kääpiökoirat ovat usein seurallisia ja touhukkaita kavereita ja sopivat myös perhekoiriksi. Tämä ryhmä pitää sisällään yhteensä 29 koirarotua, jotka on listattu tänne.

Mopsi

Mopsi

FCI 10: Vinttikoirat

Vinttikoirat ovat nopeita metsästyskoiria, joiden alkuperäinen tarkoitus on saaliin ajaminen ja pyydystäminen. Vinttikoirat ovat ulkonäöltään pitkäraajaisia ja linjakkaita ja joko lyhyt- tai pitkäkarvaisia. Rotuja käytetään ruumiinrakenteensa vuoksi myös juoksukilpailuissa. Päivittäisten kävelylenkkien lisäksi vinttikoirien on päästävä viikoittain juoksemaan. Viimeisin ryhmä on myös näistä kymmenestä ryhmästä pienin ja siihen kuuluu yhteensä 13 koirarotua.

vinttikoira

Vinttikoira

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *