Kuinka tunnistaa luotettava kasvattaja

2015-0612-1552-1200Pentua hankkiva on useimmiten koira- ja rotuasioissa kasvattajaa kokemattomampi ja oikeiden kysymysten kysyminen saattaa olla hankalaa. Suloiset pennut voivat myös pyyhkiä etukäteen mietityt kysymykset rodusta ja pentueen vanhemmista alta aikayksikön. Vastuullisen kasvattajan tunnistaakin siitä, että hän kertoo rodusta ja pentueesta oma-aloitteisesti ja turhia kaunistelematta, vaikkei potentiaalinen ostaja osaisikaan kysyä kaikkea olennaista.

Hyvä kasvattaja on rehellinen

Koirien kasvattajan on osattava kertoa rodun ominaisuuksista, kuten luonteesta, käytöksestä, yleisestä terveystilanteesta sekä käyttötarkoituksesta ja rodulle sopivista harrastuksista. Rodulla kuin rodulla on omat ongelmansa, joten jos kasvattajasta saa irti ainoastaan hehkutusta ja yltiöpositiivisia kommentteja, voi arvella jonkin olevan pielessä.

Terveys ennen kaikkea

Useilla roduilla on perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma eli PEVISA. Tällä pyritään vähentämään tiettyjen, rodulle tyypillisten sairauksien esiintymistä. Rotuyhdistys saattaa lisäksi suositella joidenkin tiettyjen terveystutkimusten tekemistä ennen pennuttamista ja nämä tutkimukset selviävät jalostuksen tavoiteohjelmasta.

Pentueen vanhempien sekä niiden lähisukulaisten tutkimustuloksista kannattaa aina kysyä kasvattajalta. Se, että kasvattaja on kiinnostunut koirien terveyden varmistamisesta ja tutkimustuloksia on tämän omilta koirilta ja kasvateilta saatavilla, on ehdottomasti hyvä ja tärkeä asia.

Ei pentutehtailulle

Pentueen tulisi aina olla tarkoin harkittu ja sen vanhempien täydentää toisiaan. Kasvattajan pitäisi osata kertoa, millaisia pentuja yhdistelmästä on mahdollisesti odotettavissa ja millaisiin koteihin ne sopisivat. Vastuullinen kasvattaja on myös tarkka siitä, millaiseen kotiin pennun myy. Jos syntyy vaikutelma, että kasvattaja haluaa lähinnä pennut mahdollisimman nopeasti pois käsistään, olisi hälytyskellojen syytä soida. Hyvä kasvattaja haastatteleekin potentiaalisen ostajan tarkoin ja arvioi tämän sopivuuden kasvattinsa omistajaksi.

Kasvattajan luona kannattaa käydä useaan otteeseen ja kiinnittää huomiota pentujen vanhempien käytökseen sekä elinoloihin. Jos kumpikaan pentueen vanhemmista ei ole nähtävillä tai vierailulle ei pääse, on kuviossa todennäköisesti jotakin mätää.

Osallistuva kasvattaja

On sekä kasvattajan että pennunostajan etu löytää juuri kyseiselle henkilölle parhaiten sopiva koira. Hyvä ja vastuullinen kasvattaja kuulee mielellään pennun elämästä sen uudessa kodissa ja neuvoo uutta omistajaa ongelmatilanteissa ja pohdinnoissa. Kasvattajan tuki voi olla erityisesti kokemattomalle pennunostajalle korvaamatonta, joten hyvän kasvattajan etsimiseen kannattaa todella panostaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *